Kuusakoski – rohkeasti pilveen

Lähtötilanne ja tavoite

Kuusakoski toimii 10 maassa. Palvelupisteet ovat tyypillisesti pieniä ja niitä on runsaasti. Osa yrityksen henkilökunnasta matkustaa erittäin paljon tehdessään hankinta- ja myyntitoimintaa ympäri maailmaa. Vuonna 2013

Kuusakoski päätti, että viestintäalusta on uusittava – käytössä ollut Notes-järjestelmä satoine sovelluksineen ei enää vastannut nykypäivän vaatimuksiin. Järjestelmästä oli hankala löytää tarpeellista tietoa ja työasemasovellus koettiin raskaaksi ylläpitää sekä asentaa. Käytössä oli erillinen sovellus mobiilisähköpostiin, jonka hidas päivityssykli aiheutti jatkuvia ongelmia uusien puhelinmallien käyttöönotossa.

Intranet päätettiin uudistaa ja sen alustaksi valikoitui Microsoft Sharepoint Online. Online-ympäristöllä haluttiin mimimoida oman ylläpitotyön määrä ja toisaalta varmistaa palvelun saatavuus myös niissä toimipisteissä, joita ei ole kytketty osaksi Kuusakosken verkkoinfrastruktuuria. Sharepoint Onlinen valinnan jälkeen oli helppoa ottaa käyttöön myös muut Office 365:sen tarjoamat viestintäpalvelut.

Projektin kulku

Office 365:n käyttöönotto tapahtui tiiviissä yhteistyössä Sulavan kanssa. Ensimmäiseksi käyttöön otettiin Skype for Business, joka korvasi pikaviestimenä vajaakäytössä olleen IBM Sametimen. Skype for Business päätettiin ottaa käyttöön jo ennen sähköpostia, koska se todettiin teknisesti toimivaksi ja helpoksi ottaa käyttöön.

Skype for Business:in ansiosta uuteen sähköpostijärjestelmään liittyvät koulutukset voitiin järjestää verkko-osallistumismahdollisuudella. Tämän ansiosta toimintaa pystyttiin jatkamaan sujuvasti, koska käyttäjien ei tarvinnut poistua toimipisteeltään. Samalla nähtiin, että toimivalla pikaviestimellä on paikkansa uuden ERP-järjestelmän käyttöönotossa.

Sähköpostisiirtymä toteutettiin kevyellä mallilla, jossa käyttäjien osalta siirretiin ainoastaan kontaktit ja kalenteri. Notes-sähköpostilaatikon sisältöä ei siirretty, koska tiedettiin, että sähköpostin sisältö on vielä pitkään käytettävissä Notesin kautta. Sulavan kokemus aikaisemmista vastaavista projekteista auttoi ja siirtymä meni sujuvasti. Viikoittaiset tilannepalaverit hoidettiin Skype for Business:n välityksellä. Sekä sovittu aikataulu että budjetti pitivät.

Office 365 -siirtymän jälkeen Kuusakoski on siirtynyt Sulavan Advisor-asiakkaaksi. Advisor-sopimus varmistaa, että Kuusakoskella on käytettävissä koko Sulavan osaaminen. Palvelun päivittymiseen sekä muutoksiin voidaan varautua ennalta.

Sulavan asiantuntijat toimivat lisäksi toisen tason tukena Office 365:een liittyvissä kysymyksissä ja yhteistyö myös tukipalvelutoimittajan kanssa on saumatonta. Advisor-sopimuksen puitteissa vanhat Notes-sovellukset on kartoitettu, siirtymäpolku suunniteltu ja siirrettävät sovellukset toteutettu Sharepoint Onlineen.

Miksi asiakas valitsi Sulavan?

Vuonna 2013 Sulava erottui monista toimittajista siinä, että he keskittyivät nimenomaan Microsoftin Online palvelujen hyödyntämiseen. Tuohon aikaan moni toimittaja kyllä tarjosi käyttöönottopalveluita pilvimaailmaan, mutta toimintatavat olivat selkeästi vielä OnPremises- ratkaisujen toimituksiin soveltuvia.

Sulavan lähestymistavassa viehätti myös selkeä muutosjohtamisen korostamisen näkökulma. Kaikessa korostetiin – oikein – että keskeistä on nimenomaan omaksua uudet ajattelu- ja toimintamallit. Tekniikka on ”vain” väline, jonka avulla muutos mahdollistetaan.

Sulavan toimintakulttuurissa näkyy erittäin korkea ammattitaito ja syvä Microsoftin tuotteiden tuntemus. Tämän lisäksi projektitoimituksissa korostetaan hyvällä tavalla nopeaa käyttöönottoa, ja keskittymistä toiminnallisen muutoksen läpivientiin.

Kuusakoski Oy

Kuusakoski Oy on 1914 vuonna Viipurissa perustettu kierrätyspalveluyritys. Perheyritys on kasvanut yli satavuotisen historiansa aikana viipurilaisesta romuliikkeestä Euroopan johtavaksi teolliseksi kierrättäjäksi, joka toimii 10 maassa ja työllistää lähes 3000 ihmistä.

Kuusakosken vahvuudet perustuvat materiaali-, kierrätys- ja ympäristöteknologiaosaamiseen. Vuonna 2013 Kuusakoski siirtyi ensimmäisten isojen suomalaisten yritysten joukossa Office 365 -pilvipalveluun. Siirtymäprojektin lisäksi Sulava huolehtii Kuusakosken pilviympäristön kehittämisestä, tuesta ja koulutuksesta joustavasti Advisor-sopimuksen puitteissa.

Donuard Kuschakoffin perustama Karjalan Lumppu- ja romuliike on reilun sadan vuoden saatossa vaihtanut nimeä, kasvanut ja muuttanut muotoaan. Kuusakoski on rohkeasti kehittänyt uutta teknologiaa ja pyrkinyt vähentämään uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä sekä materiaalien valmistuksen energiankulutusta.

Asiakkailleen Kuusakoski tarjoaa kattavat kierrätyspalvelut luotettavasti, asiantuntevasti ja asiakaslähtöisesti. Vuonna 2014 Kuusakoski Recycling käsitteli 2,5 miljoonaa tonnia materiaalia ja sen liikevaihto oli 548,6 miljoonaa euroa.

Nopeat faktat

Nopeat faktat

  • Kuusakoski Oy on 1914 vuonna Viipurissa perustettu kierrätyspalveluyritys, joka nykyään toimii yli 10 maassa työllistäen lähes 3000 ihmistä.
  • Intranet päätettiin uudistaa ja sen alustaksi valikoitui Microsoft Sharepoint Online, minkä jälkeen siirtyminen O365:sen tarjoamiin viestintäpalveluihin oli helppoa.
  • Office 365 -siirtymän jälkeen Kuusakoski on siirtynyt Sulavan Advisor-asiakkaaksi.