Uskallatko jäädä pois pilvestä?

Minulla on ollut viime kuukausina ilo keskustella lukuisten kotimaisten yritysten ylimmän johdon kanssa pilvipalveluista ja tietotyöstä. Lisäksi Sulavan hallituksessa ovat viime kesästä asti olleet sparrauskumppaneinani Finanssialan keskusliiton ja Teknologiateollisuuden toimitusjohtajat.  Kaikki käydyt keskustelut ovat olleet erittäin hyviä ja ovat avanneet aivan uusia näkökulmia pilven tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

On itsestään selvää, että pilvisiirtymä Office 365:n osalta lähes poikkeuksetta maksaa itsensä takaisin 4-12 kuukauden aikajänteellä. Itse kirjoitin viime syksynä pilven pehmeistä hyödyistä. Tässä kirjoituksessa keskityn vielä suurempiin hyötyihin ja mahdollisuuksiin erityisesti johdon näkökulmasta katsottuna.

Uudet liiketoimintamallit

Pilvi avaa ylimmälle johdolle mahdollisuuden kehittää ja laajentaa liiketoimintaa. Pilven kautta esimerkiksi asiakkaat ja kumppanit on helppo ottaa entistä tiiviimmin haltuun ja avata omien järjestelmien tietoja heille. Esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa pilvi avaa mahdollisuuden siirtyä perustuotannosta palvelubisnekseen.

Big data yhdistettynä moderneihin analyysityökaluihin avaa vuosien varrella kerätyt tietovarastot johdon ja koko organisaation hyödynnettäviksi. Uusia palveluita ei tarvitse odottaa kuukausi- tai vuositolkulla ja erityisesti uusien toimintamallien kokeilu on erittäin helppoa ja kustannustehokasta.

Yksi oman alansa johtava yritys oli pohtinut vuosikausia asiakashallintansa remonttia, mutta homma oli aina kaatunut nykyisen CRM:n rajoituksiin ja kankeuteen. Johto eli harhakäsityksessä, että uuden CRM:n käyttöönotto maksaisi maltaita ja kestäisi vähintään 1-2 vuotta. Ilmeet olivat näkemisen arvoisia, kun kerroin että Dynamics CRM Online maksaa heille alle 40€ / käyttäjä kuukaudessa ja perustoiminnot saadaan käyttöön heti. Tämän jälkeen voidaan muutamassa kuukaudessa rakentaa malli, joka muuttaa fundamentaalisesti heidän tapansa kohdata ja palvella omia asiakkaitaan.

Olen kuullut tänä vuonna 3-4 uskomattoman hienoa ideaa siitä, miten pilvisiirtymän myötä asiakkaamme pystyy uudistamaan ja kasvattamaan liiketoimintaansa lähes kertaluokan verran. Ja nyt ei todellakaan puhuta startupeista, vaan jo alunperin omien alojensa merkittävimmistä kotimaisista toimijoista.

Riskialttiit hankkeet kuriin

Vuoden 2012 lopussa julkaistun IT-barometrin mukaan Suomessa IT-projekteista vain 40% pysyy aikataulussaan ja budjetissaan. Itse väitän, että totuus on vielä surkeampi. Useimmiten lopulta käyttöönsaatu järjestelmä ei vastaa käyttäjien tarpeita ja järjestelmän ylläpitokustannukset ylittävät jo parin ensimmäisen vuoden aikana moninkertaisesti suunnitellut kustannukset.

Keskustelin hetki sitten yli 3 000 henkeä työllistävän yrityksen toimitusjohtajan kanssa. Hän kysyi suoraan, miten IT-ala voi olla näin surkea. Kuulemma viimeisen kymmenen vuoden aikana on aina ollut käynnissä joku IT-projekti, joka pahimmillaan uhkaa lamauttaa organisaation liiketoiminnan tai vähintään syö aivan liian suuren osuuden yrityksen tuloksesta.

Toisen vielä isomman firman talousjohtaja kertoi alkaneensa tosissaan selvittää IT-kuluja. Hänen havaintonsa oli, että käytännössä jokainen IT-hanke viimeisen kolmen vuoden aikana oli ylittänyt budjettinsa 20% – 500%. Toinen havainto oli se, että ylläpito- ja valmiusmaksut ovat järkyttävän suuret – erityisesti kun ne laskee yhteen eri järjestelmien osalta. Molemmat johtajat olivat valmiita irtisanomaan nykytoimittajat ja/tai omat tietohallintojohtajansa. Ensimmäinen vaihtoehto usein kannattaakin, jälkimmäinen harvemmin.

Pilven myötä IT-projektit muuttuvat käytännössä riskittömiksi. Esimerkiksi Sulavan hankkeiden onnistumisprosentti on sopivasti 100%. Samalla yllättävät ylläpitokustannukset jäävät pysyvästi historiaan. Microsoftin pilvestä palvelut ovat aina käytössä ja esimerkiksi versiopäivitykset eivät aiheuta ongelmia tai käyttökatkoksia. Tietoturva Microsoftin pilvessä on aina parempi kuin paikallisilla toimijoilla. Fakta on se, että johto voi keskittyä oikeisiin asioihin kun palvelut ja tietojärjestelmät siirtyvät pilveen.

CIO:lle oikea rooli

CIO on pilvisiirtymän suuri voittaja. Vihdoinkin sisäinen IT pystyy tuottamaan nopeasti ja tehokkaasti käyttäjien haluamia palveluita. Vielä suurempi hyöty saada siitä, että CIO:n ja koko tietohallinnon rooli muuttuu aidosti liiketoimintaa tukevaksi ja kehittäväksi. Tiedän useita tapauksia, joissa pilvisiirtymän myötä CIO on noussut mukaan organisaation johtoryhmään ja muuttunut ylimmän johdon luotetuksi sparrauskumppaniksi.

Miten edetä?

Etenemissuositukseni on todella simppeli. Jos et ole vielä siirtynyt pilveen, aloita siirtymän valmistelu välittömästi. Jos olet jo siirtynyt pilveen, ala miettiä pilven laajempaa hyödyntämistä. Erityisen tärkeää on ottaa ylin johto mukaan keskusteluun ja innovointiin.

Ja muistutan edelleen, että edellä mainittujen asioiden lisäksi pilvisiirtymä esimerkiksi Office 365:n osalta maksaa itsensä käytännössä aina takaisin reilusti alle vuodessa. Konkreettinen esimerkki: vajaa 1 000 henkeä työllistävä asiakkaamme säästi ensimmäisenä vuonna Office 365:n käyttöönoton myötä noin 85 000€, toisena vuotena säästöt olivat yli 200 000€. Vähintään 20% kilpailijoistasi on jo pilvessä – ja erityisesti se kovin kilpailija / haastaja on lähes takuuvarmasti siirtynyt tai siirtymässä pilveen. Sinun organisaatiollasi ei yksinkertaisesti ole varaa missata tätä junaa.