Tarjoaako Windows Azure hyötyjä organisaatiolleni?

Microsoftin Windows Azure -pilvipalvelu on kehittynyt melkoisesti viimeisten parin vuoden aikana. Kun Azure julkaistiin muutama vuosi sitten, painopiste oli sovellusalustapalveluissa (PaaS). Organisaatiot pystyivät hyödyntämään näitä palveluja esimerkiksi erilaisten Web-sovellusten toteuttamiseen.

Sovellusalustapalveluiden rinnalle tuotiin viime vuonna virtuaalipalvelintoiminnot (IaaS), joiden avulla organisaatiot pystyivät siirtämään kokonaisia virtuaalipalvelimia pyörimään pilvessä.

Kaikki Azureen liittyvät palvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, palvelut voidaan liittää osaksi organisaation verkkoa ja muita käytössä olevia palveluja, ja niitä voidaan käyttää ja hallita saumattomasti organisaation muiden palvelujen kanssa.

Mitä hyötyjä Azure tarjoaa?

Avainsanat Azuressa ovat kustannustehokkuus ja joustavuus: asiakas maksaa ainoastaan kapasiteetista ja palveluista, joita kulloinkin tarvitaan. Kapasiteettia voidaan joustavasti ja hyvin lyhyellä varoitusajalla kasvattaa ja pienentää tarpeen mukaan, eikä asiakkaan tarvitse tehdä suuria investointeja palvelinlaitteistoihin.

Azuressa voidaan toteuttaa paljon erilaisia käyttöskenaarioita: jotkut asiakkaat ovat lähteneet liikkeelle testaus- ja kehitysympäristön toteuttamisella, ja laajentaneet sitä kattamaan myös muita palveluja. Toiset taas ovat siirtäneet koko käytössä olevan palveluportfolionsa Azureen. Vaihtoehtoja on paljon!

Palvelu Azuren käyttöönottoon

Meillä Sulavassa on selvät sävelet Azuren hyödyntämiseen. Olemme rakentaneet palvelun, jonka avulla voimme auttaa asiakkaitamme hyötymään Azure-palvelusta.

Työ lähtee liikkeelle esiselvityksestä, jossa kartoitetaan asiakkaan tavoitteet ja tarpeet, käytössä olevat sovellukset ja palvelut sekä asiakkaan käytössä oleva ympäristö. Tämän työn perusteella muodostuu korkean tason suunnitelma ja tiekartta, joiden perusteella asiakas saa käsityksen kehitysvaiheista ja saatavista hyödyistä, ja voi tehdä päätöksen etenemismallista.

Esiselvityksestä edetään suunnitteluvaiheeseen, joka kattaa neljä osa-aluetta:

  • Sovellusten elinkaaren suunnittelu – suunnitelma kunkin asiakkaan käytössä olevan sovelluksen tai palvelun tulevaisuudesta; mitkä sovellukset jätetään käyttöön sellaisenaan, mitkä siirretään ja mitkä mahdollisesti toteutetaan kokonaan uudelleen hyödyntämällä Azuren toiminnallisuuksia.
  • Azure-ympäristön suunnittelu – miten Azurea hyödynnetään ja miten se liitetään osaksi asiakkaan olemassa olevaa ympäristöä.
  • Ympäristön operoinnin ja hallinnan suunnittelu – miten ja kenen toimesta tapahtuu toteutettavan Azure-ympäristön operointi, hallinta ja valvonta, sekä miten tarvittava tuki on järjestetty.
  • Sovellusarkkitehtuurin dokumentointi – vaatimukset ja määritykset, jotka muodostavat asiakkaan perussovellusarkkitehtuurin. Tätä arkkitehtuuria voidaan jatkossa hyödyntää esimerkiksi uusien sovellusten hankinnassa.

Kolmannessa vaiheessa tehdään varsinainen toteutustyö, eli rakennetaan suunniteltu Azure-ympäristö sekä siirretään sovellukset ja palvelut. Varsinaisessa toteutusvaiheessa Sulava tekee osan työstä, ja etsii tarvittaessa asiakkaalle sopivat kumppanit, jotka voivat lähteä toteuttamaan sovelluksia uudelleen hyödyntämällä Azuren tarjoamia mahdollisuuksia.

Oletko miettinyt, mitä hyötyjä organisaatiosi voi saavuttaa Azuren avulla?

Ota yhteyttä – tulemme mielellämme kertomaan lisää ja keskustelemaan kanssasi, miten sinä ja organisaatiosi voisitte hyötyä Azuren käytöstä.