Onko perustietotekniikalla merkitystä tietotyön tuottavuudelle?

Muutama vuosi sitten luin IT-alan viikkolehden kannesta suuryrityksen CIO:n kommentin ”Emme näe uuden käyttöjärjestelmän tuovan hyötyä liiketoiminnallemme”.  Silloisen käyttöjärjestelmän voi jo unohtaa, mutta asiassa osuttiin ytimeen:  Mikä on perustietotekniikan merkitys yrityksen liiketoiminnalle?

Teknologiapainotteisen viestinnän sijaan pitäisi myös perusinfrastruktuurin osalta pystyä entistä paremmin tuomaan esille käyttöjärjestelmän ja päätelaiteympäristön mahdollisuuksia tukea yrityksen liiketoimintaa. Vaikka uusi käyttöjärjestelmä vaikuttaa positiivisesti omistamisen kustannuksiin, uusiminen itsessään ei tuo automaattisesti lisä-arvoa. Jos samalla pystytään kehittämään uuden järjestelmän mahdollistamia toimintatapoja ja sovellusten elinkaaren hallintaan, tilanne on toinen.

 Kehittäminen – helpommin sanottu kuin tehty

Tietotyön kehittämisessä tuottavuustyökalut ja niiden avulla kehitettävät ja kehittyvät prosessit ovat keskeisiä. Ei sovi kuitenkaan unohtaa kivijalkaa ennenkuin talo rakennetaan:  Päätelaite on alusta liiketoimintasovelluksille ja liiketoiminnan kannalta tarpeellisten toimintojen suorittamiseen kuten viestintä ja yhteistyö.

Ensin on siis ymmärrettävä, mitkä ovat tietotyön vaatimukset nyt ja mitä jatkossa halutaan. Käyttäjien roolitus on tärkeää, kaikkea ei kannata tarjota kaikille. Vastaavasti tuottavuuden kannalta on olennaista, että tehokäyttäjillä on PC:n tarvittavat ominaisuudet ja kyvykkyydet käytössään.

Toiseksi on hyvä ymmärtää konseptitasolla, mitä erilaisia kehitysvaihtoehtoja eli arkkitehtuurioptioita on käytettävissä.  Liian usein keskustelu on tuote/ominaisuus painotteista jo alkuvaiheessa.

Kolmanneksi, kun arkkitehtuurivalinnat ovat löytyneet, tarvitaan ratkaisu, tuotteet ja investoinnit – ja tässä keskustelussa nykytila ohjaa merkittävästi tulevia valintoja.  Edellä olevan voi kiteyttää seuraavasti:

  • Mitkä ovat tietotyön nykyiset ja tulevat tarpeet sekä käyttäjien erilaiset roolit?
  • Mitkä ovat päätelaitteiden, käyttöjärjestelmien ja sovellusjakelun arkkitehtuurioptiot ja miten nämä optiot tukevat nykyisiä ja tulevia tarpeita?
  • Mikä on ohjelmisto-omaisuuden nykytila ja käytettävissä olevat  ratkaisut sekä mitä uusia investointeja tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi?

Haastavinta on tietenkin arvioida tulevia tarpeita – mutta se on välttämätön siirtymä mukavuusalueen ja budjettikauden ulkopuolelle. Kuten Gartnerin ex. VP Brian Gammage totesi: ”On tiedettävä kaksi askelta eteenpäin jotta ensimmäisen voi ottaa oikeaan suuntaan”.

Työasemaympäristön kehittämisen ei kuitenkaan tarvitse olla tietokone-keskeistä. Huomioimalla koko ICT-työpaikka,  tietotyön ”rautaiset ja pehmeät”  työkalut sekä olosuhteet  päästään vielä syvemmin yrityksen toimintaa tukevan mallin rakentamiseen.

 Pari hedelmää kehityspuusta

Matalalla roikkuvista hedelmistä yksi mehukkaimmista liittyy prosesseihin. Suuret konkreettiset säästöt niin investoinneissa kuin teknisissä projekteissa saavutetaan ohjelmistojen hankinnan kontrolloinnilla – eli ohjelmisto-omaisuuden hallinnalla. IT-johdolla ei välttämättä ole valtaa puuttua liiketoimintayksikköjen hankintoihin, mutta executive-tason sponsori, jolla on konkreettinen Business Case takataskussaan auttaa merkittävästi IT:tä ohjaamaan hankintoja palvelutuotannon ja kustannusten kannalta parempaan suuntaan. Norsua ei tässäkään tapauksessa tarvitse hotkaista kerralla: IT-omaisuudenhallintaprojektin ja siihen liittyvän ohjelmisto-omaisuuden hallinnan sijasta kehitetään, ohjeistetaan ja maastoutetaan ensin sovellushankinnan toimintatavat.

Toinen maukas pala on sovellusten elinkaaren hallintaan liittyvät kehitystoimenpiteet. Esimerkiksi sovellusvirtualisoinnilla on analyytikkojen mukaan merkittävästi PC:n kokonaiskustannusta pienentävä vaikutus – mutta ensin on ymmärrettävä mihin teknologia soveltuu ja miten sitä hallitaan. Sovellusten etäkäyttö ja etätyöpöydät voivat olla tietyille käyttäjäryhmille sopivin ratkaisu. Kun levykuvan (image) ja siihen liittyvien sovellusten hallintaa kehitetään, ulosmitataan paremmin erilaisten virtualisointiratkaisujen lupauksia merkittävästi pienemmästä PC:n TCO:sta.

Jos haluat kuulla ja keskustella näistä asioista lisää, osallistu Windows Professionals käyttäjäkerhon tilaisuuteen 5.10 ja TechNet tapahtumaan 15.11 Finlandiatalolla!