Kerettiläisiä ajatuksia yritysten tietokoneiden ja mobiililaitteiden hallinnasta

Sain taannoin BYOD-konseptia koskevasta blogistani palautteen jossa todettiin, että hallintaa käytetään syynä estämään uusien ratkaisujen ja laitteiden käyttöönotto. Tämä on ymmärrettävä näkemys IT:n ulkopuolelta ja kiteyttää hyvin muutospaineita: kuinka kustannustehokkaaksi viritetty vakioitu ja raskaasti hallittu päälaiteympäristö hallintakoneistoineen selviää kuluttajaistumisen paineessa – vai selviääkö?

Lukuisten asiakastapaamisten ja läpikäytyjen materiaalien innoittamana kyseenalaistan hieman perinteistä yritysten suosimaa päätelaitteiden hallinta- ja vakiointimallia kuluttajaistumisen haasteisiin peilaten. Lukijoille, joille termi ”vakiointi” on uusi, kysymyksessä on siis tässä kontekstissa yritysympäristön standardoitu päätelaite, kuten PC.

Tyypillisesti vakioinnissa sallittuja laitemalleja on vain muutama, ohjelmistot ovat ennalta määritetyt ja käyttäjän muutosmahdollisuudet ja käyttöoikeudet on usein minimoitu – vain muutamia keskeisiä asioita mainitakseni.

Ennen kuin mennään eteenpäin niin tähän väliin ”Disclaimer”: Suuryritykset ulkoistuksineen ja jopa tuhansine sovelluksineen ovat jällen kerran eri tilanteessa PK-sektoriin verrattuna. Toiseksi, turvallisuuteen ja kriittisten järjestelmien käytettävyyteen on aina kiinnitettävä huomiota riippumatta millaisia trendejä IT-taivaalla liikkuu.

Viimeiset desimaalit

Hallinnan ja vakioidun ympäristön toimivuutta on suhteellisen helppo arvioida vaikkapa palvelutasolla. Vakioitu ympäristö raskaine hallintajärjestelmineen on investointi jolla näitä IT:n scorecard-numeroita tavoitellaan – ja niiden taakse on myös hyvä piiloutua.

Modernin tietotyöympäristön kehittäminen saattaa johtaa tilanteeseen jossa ei ole mielekästä yrittää tavoitella palveluntason viimeisimpiä ja kalleimpia desimaaleja, vaan fokusoida uusien palvelujen kehittämiseen ja tukemiseen. Tämä vaatii uutta ajattelua ja erityisesti johdolta visiota siitä, mihin kannattaa investoida  ja mistä IT:tä palkitaan – palvelutason viimeisestä desimaalista vai kehittämisestä?

Tavoittelemalla maksimaalista päätelaiteympäristön kustannustehokkuutta uhrataan siis samalla merkittäviä liiketoimintaa tukevia, kuluttajaistumisen tarjoamia IT-mahdollisuuksia, puhumattakaan sisäisestä asiakastyytyväisyydestä. Palataan siis vanhaan fraasiin: pitäisikö IT:n olla liiketoimintaa edistävä voimavara vai pelkkä kustannuspaikka?

Oi niitä aikoja

Takavuosina PK- ja suurempien yritysten päätelaiteympäristö koostui tyypillisesti muutamasta pitkän elinkaaren PC-mallista joihin oli vakioitu käyttöjärjestelmä sovelluksineen. Osalla käyttäjistä oli jopa Nokia Communicator ja VPN-yhteydellä (wau!) tarjottiin tarvittavat sisäiset palvelut niille onnellisille joilla oli kannettava PC.

Nyt päälaiteympäristön suunnittelussa on useita dimensioita: erilaisia käyttäjäryhmiä ja käyttötapauksia, lukuisia laitteita kuten älypuhelimet, tabletit ja tietokoneet erilaisine omistusmalleineen, lukuisia tapoja jakaa sovelluksia kuten pilvipalvelujen kasvava rooli yrityssovellusten alustana. Lisäksi palvelut, olivatpa ne sisäisiä tai ulkoisia, olisi oltava käytettävissä milloin ja mistä tahansa. Uusille palveluille mobiilioptimointi ei ole optio vaan pakko.

Päätelaiteympäristön suunnittelu on muuttunut merkittävästi vaativammaksi ja strategian merkitys korostuu entisestään. Aiemmin liiketoimintajohtoa kiinnosti lähinnä mitä päätelaiteympäristö maksaa (aina liikaa!), mutta nyt kysytään useammin ja useammin mitä se mahdollistaa.

Kolme kovaa tavoitetta

Uskon useimman IT-päättäjän allekirjoittavan näkemykseni päätelaitteiden hallinnan kehittämisen tavoitteista:

  • Kompleksisuuden vähentäminen

  • Palvelun joustavuus ja siirrettävyys mahdollisissa muutoksissa ulkoistuksessa tai palvelun hankkimisessa

  • Päätelaiteriippumattomuus

Näitä tavoitteita tukee hyvin pilvipohjainen päätelaitehallinta. Microsoft tarjoaa pilvipohjaiseksi hallintaratkaisuksi Windows Intunen. Se on parhaimmillaan siellä missä työasemien vakiointi on muuttumassa dynaamisemmaksi toimintamalliksi ja kehityksen painopiste on sovellusten ja palvelujen nykyaikaistamisessa perinteisen, käyttöjärjestelmän ja sovellukset sisältävän levykuvan sijasta. Syksyn listanousijasta ja tulevasta hitistä, Windows Intunesta, lisää piakkoin.