Tekoälyn avulla supervoimia kenttätyöntekijöiden työpäivään

Miten voisimme tehostaa kenttätyöntekijöiden työpäivää? Onko olemassa supervoimia, joita hyödyntää? Ehkäpä! Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään superkuoriaisen purema, vaan puhtaasti se, että hyödyntämällä teknologian tuomia mahdollisuuksia voimme tehostaa kenttätyöntekijöiden arkea huomattavasti. Otetaan malliesimerkiksi kuvitteellinen työpäivä huoltohenkilön matkassa teknologian tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Työpäivän suunnittelu tekoälyn avulla

Työpäivän alkaessa työntekijä voi tekoälyn reittisuunnittelun avulla suunnitella työpäivänsä niin, että paikasta toiseen siirtyminen on mahdollisimman nopeaa ja tehokasta, sekä sitä kautta on helpompi hahmottaa kokonaiskuva työvuoronsa eri kohteista, joissa käydä päivän aikana. Minkälaiset kohteet ja työtehtävät ovat kyseessä? Minkälaisia työvälineitä tarvitaan mukaan, jotta kaikki huoltotyöt saadaan hoidettua yhdellä kertaa? Tekoäly auttaa työntekijää luomalla listan työkaluista, joita päivän aikana tullaan tarvitsemaan.

Tekoäly tarkistaa myös pystytäänkö huoltotöitä ennakoimaan. Mikäli aikataulu antaa myöten, voidaan kohteessa käynnille optimoida myös tulevia töitä, jotta säästetään aikaa seuraavilta huoltokäynneiltä. Voimme tekoälyn avulla siirtyä reaktiivisesta työnteosta proaktiiviseen työhön, jossa asiat hoidetaan ennen, kuin ongelmia on tullut vastaan. Tämä parantaa huoltoyhtiön asiakkaan kokemusta huomattavasti!

Kun työpäivän alkuvalmistelut on hoidettu, työntekijä on valmiina lähtemään kentälle! Ensimmäiseen huoltokohteeseen saavuttaessa työntekijä voi hyödyntää puhelintaan tai lisätyn todellisuuden laitteita, joiden avulla hän näkee työohjeet ja tiedot suoritettavista huoltotöistä. Esimerkiksi Microsoft Dynamics 365 Guidesin avulla työntekijä saa interaktiiviset työohjeet askel askeleelta siitä, miten huoltotoimenpide tulee suorittaa. Työntekijällä on myös pääsy kohteen taustatietoihin, huoltohistoriaan ja eri alan asiantuntijoihin. Apu ongelmien ratkomiseen löytyy siis läheltä, kun oikeiden henkilöiden yhteystiedot ovat heti tiedossa! Lisäksi työntekijä voi hyödyntää tekoälyassistenttia, jonka avulla hän voi kysyä lisätietoja kohteesta. Tekoälyassistentti on kytkettynä taustajärjestelmiin ja tietolähteisiin, joista se voi koostaa vastaukset luotetusta lähteestä hyvinkin nopeasti.

Näiden työkalujen avulla myös uuden työntekijän perehdytys voidaan tehdä osana työtä, säästäen aikaa ja resursseja, sillä kaikki apu ja tuki on aina saatavilla. Tekoäly tuo paljon helpotusta ja tehokkuutta työn tekemiseen, erilaisten tilanteiden raportointiin sekä edes auttaa jatkuvaa oppimista.

Tekoälyassistentti mukana arjessa

Miten tekoälyassistenttia hyödynnetään arjessa? Työntekijä voi esimerkiksi videoida huoltokohteen saapuessaan sinne ja tekoäly analysoi videon pohjalta erilaisia huomioita kohteesta. Tilassa voi olla jotain ylimääräistä mikä ei kuulu sinne tai sitten sieltä voi puuttua jotain kriittistä. Tekoäly voi esimerkiksi havaita vuodon, mihin huoltohenkilö ei ensimmäisenä itse kiinnitä huomiota. Uhkien nosto aikaisessa vaiheessa mahdollistaa poikkeuksien raportoinnin tehokkaasti ja samalla vältetään suuremmat vahingot.

Lisäksi, kun tila on kuvattu huoltokäynnin yhteydessä, voidaan tätä tietoa käyttää tarvittaessa myös digitaalisen kaksosen päivittämiseen ja huoltokäynnin raportoimiseen, tietojen kokoamiseen sekä analysointiin. Tekoäly ja modernit huoltojärjestelmät auttavat vähentämään virheitä, lisäämään tehokkuutta ja vähentämään työntekijän manuaalista työtä automatisoimalla asioita.

Tekoäly on kenttätyöntekijän oma assistentti ja tietopankki.

Kenttätyöntekijästä huolehtiminen tekoälyn avulla

Kenttätyöntekijästä voidaan pitää huolta ja valvoa työntekoa tekoälyn toimesta. Lisätyn todellisuuden lasit ymmärtävät missä käyttäjä on huoneessa ja huonetta voidaan tarkkailla kameroilla. Mikäli työntekijä on lähellä tai menossa vaaralliselle alueelle, häntä varoitetaan siitä vahinkojen välttämiseksi. Tekoäly voi valvoa esimerkiksi onko käyttäjä muistanut kytkeä sähköt pois päältä huoltokohteesta ja mikäli ei, se nostaa asiasta varoituksen ennen, kuin työntekijä ehtii joutua vaaraan. Hyödyntämällä tekoälyä saadaan huoltokäynnistä turvallisempi ja tehokkaampi. Tekoälyn rooli työelämässä ei ole ihmisen korvaajana, vaan puolestaan ihmistä auttavana supervoimana.

Teknologian avulla voidaan tehostaa kenttätyöntekijän päivää, vähentää huoltojen aiheuttamia katkoksia sekä parantaa tuotantoa ja aikatauluja. Tässä artikkelissa esitetyt asiat ja teknologiat eivät ole tulevaisuutta, vaan niitä voidaan ottaa käyttöön jo nyt. Artikkelin kuvitus on myös generoitu tekoälyn avulla käyttäen tekstistä kuviksi ominaisuutta. Moderni työ 2.0 on jo täällä, eikä se ole enää epämääräistä tulevaisuuden työtä.

Kiinnostuitko kuulemaan mitä mahdollisuuksia tekoälyn hyödyntämisessä olisi teidän organisaatiossanne?

Ole yhteydessä, niin selvitetään yhdessä!

Artikkelin kirjoittajina Vesa Nopanen & Miska Kytö.