Voiko AI-palvelulla rakentaa suomea ymmärtävän botin – Kuinka toimii QnA Maker?

Voi.

Tekoälystä (AI, Artificial Intelligence) on puhuttu jo pitkään, mutta viime aikoina AI-palvelut ovat kehittyneet yhä helpommin hyödynnettäviksi. Yksi tällainen helppokäyttöinen AI-palvelu on Microsoftin QnA Maker, joka mahdollistaa ns. tietämystietokannan hyödyntämisen esim. Teams-keskustelussa botin kanssa. Tässä artikkelissa kerrotaan kokemuksia QnA Makerin käytöstä suomenkielisissä ympäristöissä.

 

Mikä QnA Maker on ja miten se toimii?

QnA Maker on Microsoftin Cognitive Services -alustaan kuuluva palvelu, jonka ideana on muuttaa tieto botiksi muutamassa minuutissa.

QnA Makerin toimintaperiaate on seuraava:

  • Otetaan johonkin asiaan liittyvät ohjeet (esim. PDF-tiedosto tai julkinen www-sivu) sekä usein kysytyt kysymykset -tyyppiset sisältölähteet lähtökohdaksi, ja syötetään nämä QnA Maker -palveluun. Mitä lähempänä lähtömateriaali on kysymys/vastaus -tyyppistä tietoa, sen parempi lopputulos.

  • Laajennetaan varsinaista tietämyskantaa chitchat -osiolla, jolloin botti osaa vastata myös aiheen vierestä, esim. sellaisiin kysymyksiin kuten ”mitä kuuluu?” tai ” kuinka monta insinööriä tarvitaan vaihtamaan lamppu?”.

  • Julkaistaan QnA Maker -tietämystietokanta Azure Bot Servicen avulla bot web-sovellukseksi.

  • Upotetaan Bot-sovellus organisaation intraan webosana tai vaikka jonkin Teams-tiimin kanavalle.

  • Aloitetaan botin käyttö joko pienellä tai isommalla porukalla ja aletaan samalla säätää tietämystietokantaa paremmaksi.

No, onko se hyvä?

On monta eri tekijää, jotka vaikuttavat käyttökokemukseen. Kaikki lähtee kuitenkin liikkeelle tietämystietokannan tasosta. Siihen tarvitaan hyviä kysymyksiä ja vielä parempia vastauksia. Lähtökohtaisesti bottihan ei tiedä mitään, kaikki tieto pitää antaa sille, ja mielellään siinä muodossa, että se toimii hyvin vastauksena kysymykseen.

Jos tietämystietokannan sisältö on huono tai riittämätön, niin on bottikin. Jos taas tietämystietokannan vastaukset ovat hyvällä mallilla, niin botin hyvyys/huonous riippuu siitä mitä kysymyksiä sille on opetettu ja miten hyvin botin tekoäly pystyy soveltamaan sille syötettyä tietoa.

 

Osaako se suomea?

Kyllä se osaa suomea varsin hyvin, mutta toki se voisi olla vielä parempi. Ja toivottavasti se myös kehittyy. AI-palvelut on Microsoftille vahva painopistealue, mutta toki suomen kieli ei ole kovin merkityksellinen globaalista näkökulmasta tarkasteltuna.

Käytännössä olemme huomanneet, että QnA Makerin suomen kielen ymmärrys on ihan hyvällä tasolla, mutta myös, että sillä on kompastuskiviä kuten kuinka vs. miten. Näitä kahta sanaa voi nimittäin käyttää suomen kielessä kysymyslauseissa melko helposti vaihtaen ”kuinka teen matkavarauksen?” tai ”miten teen matkavarauksen?” ilman, että merkitys muuttuu. Nykyiselle QnA Maker -versiolle ”kuinka” ja ”miten” ovat selvästi eri sanoja. Jonkunlainen pelastus löytyy siitä, että yhtä vastausta kohti voi antaa useita kysymyksiä, mutta tämä puolestaan vaatii manuaalista työtä, mitä pyrimme välttämään.

Eli täydellinen se ei ole, mutta varsin hyvä.

 

Kuulostaa hyvältä, miten pääsen eteenpäin?

Helposti! Käy tutustumassa QnA Maker -palveluun tai pyydä esittelyä Sulavalta. Olemme rakentaneet asiakaspalvelutilanteisiin sopivia botteja, jotka voidaan upottaa asiakkaan intranettiin tai lisätä keskustelukumppaneiksi Microsoft Teamsiin. Vaikkapa Office 365 käyttöä voidaankin oheistaa tavallisten ohjeiden ja videoiden lisäksi botin avulla.