Suomalaisen urheilun johtaminen tiedolla

Laura Anttolainen on tietohallintopäällikkönä  Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:ssa (Valo). Valo toteuttaa omalta osaltaan liikuntajärjestöjen yhteisön visiota: ”Olemme maailman liikkuvin urheilukansa – 2020”.  Suomen Olympiakomitean ja Valon operatiivisten toimintojen yhdistämisen myötä, visioon kuuluu vahvasti suomalaisen huippu-urheilun visio ” Pohjoismaiden paras 2020”.

LinkedIn: fi.linkedin.com/pub/laura-anttolainen/19/a06/61a

Suomalainen liikunta ja urheilu ovat olleet valtaisassa murroksessa parin viime vuoden ajan. Vanhoja organisaatiorakenteita on ravisteltu, organisaatioita on yhdistetty, henkilöstöä vähennetty runsaasti kaikilla operatiivisten toiminteiden tasoilla ja valtion avustuksia leikattu. Samaan aikaan kun olemme vielä toipumassa suurista työyhteisömullistuksista, tietotekninen kehitys etenee vauhdilla ja tietotyömäärä kasvaa.

Tietoteknisen kehityksen seurauksena näemme suuren tarpeen tuottaa enemmän ja laadukkaammin digitaalisia- ja sosiaalisenmedian palveluja, jotka sopisivat niin liikkujan polun alkutaipaleella olevalle lapselle, huippu-urheilijaksi tähtäävälle nuorelle kuin eläkeikää lähentelevälle keski-ikäiselle liikkujalle.

Valon pelitapa on kiteytettynä: innostaa, yhdistää ja uudistaa. Sosiaaliset ja liikunnalliset innovaatiot innostavat liikkumaan, pelit yhdistävät ja monet uudistukset palveluissa vahvistavat ja ohjaavat liikuntatottumuksia.  Valon ja Suomen Olympiakomitean yhteisen vision toteutumisen kannalta keskeisintä on liikunta- ja urheilukulttuurin muutos, jossa liikkujat ja urheilijat luovat toimintakulttuurin. Siihen me pyrimme vastaamaan vahvistamalla ymmärrystä urheilun ja liikunnan tietotyöstä ja luomalla uusia mahdollisuuksia – hyödyntäen tietotekniikkaa ja teknologiaa monessa muodossa.

Puhumme sujuvasti suomalaisen liikunnan ja urheilun tietojärjestelmien uudistamistarpeesta, painopisteen kallistuessa usein tietohallinnon ja teknologian suuntaan unohtaen, että muutoksessa teknologia ei ole se ydin, vaan ydin on tieto ja sen merkitys tutkimukseen, lajiliittojen ja seurojen tuottavuuteen ja sitä kautta toiminnan lähteeksi, liikkujille ja urheilijoille.

Erilaiset palvelut, niistä saatavan tiedon jalostaminen ja tätä kautta osaamisen johtamisen ei pitäisi olla teknologiavetoista muutosta vaan muutosjohtamista, jota teknologiset ratkaisut tukevat. Vaatii valtaisasti rohkeutta, ripauksen hulluutta ja vahvan uskon tavoitteisiin ja visioon hypätessä tutusta ja turvallisesta toimitavasta tuntemattomaan.

Usko on kova, hulluutta riittävästi, intohimoa urheiluun ja liikuntaan löytyy. On hieno olla mukana viemässä urheilua ja liikuntaa kohti tavoitetta: ”Maailman liikkuvin urheilukansa, paras Pohjoismaa- 2020”.