Hannu Järvikallio

CFO & COO, Co-Founder
Helsinki

Hannu on yksi Sulavan perustajista. Hannu johtaa Sulavalla talous- ja hallintoasioita. Hänellä on myös yli 20 vuoden kokemus asiakkaiden liiketoiminnan kehittämisestä, erityisesti johtamisjärjestelmien, taloushallinnon, suunnittelujärjestelmien ja tuottavuuden sekä asiakkuuden hallinnan kehittämisestä.

Sertifioinnit ja koulutus
  • Certified Productivity Specialist (Association of Productivity Specialists)
  • Project director training course I & II (Integrated Control Systems Inc.)
  • Quality Management System Development & QMS audit (DNV)
  • KTM: Laskentatoimi, rahoitus; Vaasan Yliopisto, 1991
Erityisosaaminen
  • Johtamisjärjestelmien, strategioiden ja toimintamallien kehittäminen
  • Asiakkuuden- ja, kanavahallinnan, verkostojen ja ulkoistamisen toimintamallien kehittäminen
  • Liiketoimintaprosessien kehittäminen ja ERP-vaatimusmäärittelyt
  • Projektijohtaminen, muutoksen johtaminen ja läpivienti
  • Laatujohtaminen
  • Taloushallinnon ja yrityssuunnittelun kehittäminen