Daniel McMullen

Consulting & Training
Helsinki

Daniel on toiminut yli 20 vuoden ajan erilaisissa laitteiden ja verkon suunnittelutehtävissä ja asennuksissa, teknisessä asiakaspalvelussa, myynnin tuen- ja koulutustehtävissä. Hänellä on kokemusta ohjelmistojen ja laitteistojen intensiivisten testauskomentosarjojen suunnittelusta ja suorittamisesta.

Daniel on aina ollut asiakkaan tarpeiden ja huolenaiheiden puolestapuhuja. Hänen tavoitteenaan on auttaa asiakkaita hyödyntämään tehokkaasti Microsoft Azure- ja Office-työkaluja, joiden avulla päästään luomaan ja siirtymään kohti parempaa, nykyaikaista työpaikkaa.

 

Daniel has worked for over 20 years in various engineering positions ranging from equipment and network planning and installations to technical customer service, pre-sales and training. He has experience designing and performing intensive testing scenarios for software and hardware.

Daniel has always been a customer need and concern advocate. His goal is to help customers to effectively utilize the many tools of Microsoft Azure and Office to create and move toward an improved modern workplace.